Handleiding boekhouding vanuit Mr. Winston

You are here:
< Back

De boekhouding vanuit Mr. Winston

Mr. Winston staat voor een heldere, inzichtelijke en betrouwbare administratie van uw verkopen. Wij doen dit echter iets anders dan traditionele kassasystemen, bij ons bestaan er geen X en Z uitdraaien. Nee, uw omzet dient te allen tijde inzichtelijk te zijn. U kunt daarom op een willekeurig moment de omzetstaten van een periode opvragen.

Deze handleiding beschrijft hoe u met deze rapporten kunt omgaan en hoe ze passen in het boekhoudproces.

Omzetrapporten en -verdichtingen

U kunt uw omzet middels omzet rapporten inzichtelijk maken via de “omzetrapporten” in de backoffice (op https://backoffice.mrwinston.nl). Deze omzet kunt u naar wens verdichten. Deze alinea beschrijft hoe je dit kunt doen.

 1. Log in in de backoffice (via https://backoffice.mrwinston.nl)
 2. Ga via het Menu (links) naar “Planning & Rapportages” > “Omzetrapporten” en gebruik de ronde plusknop rechts onderin om een nieuw omzetrapport aan te maken.
 3. Een rapport heeft een naam en een start en een einddatum, vul deze in.
 4. U kunt er voor kiezen om de rapporten per dag, week, maand, kwartaal uit te splitsen.
 5. U kunt verdichtingen (of “groeperingen”) toevoegen aan de rapportage. NB: Voor de boekhouding heeft u niet alle betaalmethoden nodig. Verdicht daarom ook altijd op betaalmethoden zodat u deze er uit kunt filteren.
  1. Op rekening: U dient deze betalingen na het afslaan nog te factureren. Wij registreren de facturatie van deze rekeningen niet. U kunt de omzet onder “Op rekening” dus als controlerekening gebruiken.
  2. Op kamer: Als u deze betaalmethode gebruikt heeft u een hotel en gebruikt u een van de gekoppelde kamerreservering systemen. De omzet die wordt in dit geval naar hun doorgestuurd, en komt dus als het ware dubbel voor. De omzet die in de kassa onder “Op kamer” geregistreerd wordt, kunt u gebruiken als controle rekening. NB; Als u later via het reserveringssysteem correcties doet op de omzet uit de horeca, verschilt deze met de omzet die door de kassa is geregistreerd.
  3. Eigen gebruik: Dit zijn de boekingen die u zelf genuttigd heeft. NB; Wij registreren geen kostprijs, dit is dus verkoopwaarde van de producten die onder “Eigen gebruik” zijn afgerekend.
  4. Representatiekosten: Dit zijn kosten die u heeft gemaakt door bijvoorbeeld iets weg te geven. NB; Wij registreren geen kostprijs, dit is dus verkoopwaarde van de producten die onder “Representatie” zijn afgerekend.
  5. Derving: Dit zijn producten die verloren zijn gegaan in het proces. NB; Wij registreren geen kostprijs, dit is dus verkoopwaarde van de producten die onder “Derving” zijn afgerekend.
 6. U kunt aanvinken of de tabel moet worden weergegeven als platte tabel, deze tabel kan geëxporteerd worden naar CSV formaat. Zo’n export kan geprepareerd worden voor een import in uw boekhouding. Als dit vinkje uit staat kunt u de rapporten open klikken per verdichting. NB: Het aanpassen van de volgorde van de groeperingen heeft alleen invloed op de uitklapbare rapporten.
 7. Klik op toevoegen als u de rapportage naar wens heeft geconfigureerd.

Aaneensluitende, automatische omzetrapporten

Een rapport aanmaken zoals besproken als hierboven is niet super eenvoudig. U kunt daarom ook automatische periodieke rapporten maken.

 1. Log in via de backoffice (https://backoffice.mrwinston.nl).
 2. Ga via het Menu (links) naar “Planning & Rapportages” > “Omzetrapporten”.
 3. Via het knopje in de rechter boven hoek klikt u “Automatische omzetrapporten”.
 4. Hier kunt een periodieke rapportage aanmaken zoals beschreven hierboven.
 5. U kunt de rapportage ook automatisch versturen naar een gebruiker in het systeem (per mail)

Inrichten van uw boekhouding

Gaat u uw boekhouding (opnieuw) inrichten, dan kunt u altijd even schakelen met ons over best-practices. Echter, wij zijn geen boekhouders, dus zodra uw vraag vakinhoudelijk wordt zullen wij u doorverwijzen naar een van onze partners.

Onze partners zijn boekhouders met een specialisatie in de horeca branche. Zij hebben veel verschillende bedrijven gezien en kunnen u dus het best adviseren omtrent het inrichten van uw boekhouding. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de hele boekhouding bij deze specialisten onder te brengen.

Feedback? Graag!

Wij zijn dag en nacht bezig om onze dienstverlening te verbeteren. Als u op- en/of aanmerkingen heeft op dit specifieke onderwerp, of in het algemeen, vul dan ons feedbackformulier in op: https://mrwinston.nl/feedback/